[ OSNOVNI PRINCIPI ]

Neposredan odnos prema detalju

Jedno od osnovnih načela kojeg se pridržavamo prilikom dizajniranja je da je svaki deo prostora podjednako važan i mora biti podjednako detaljno isplaniran. Uz to, pregled novonastalih rešenja možete sagledati na više načina:

Panotaur aplikacija

Prostorni 3D model koji stvara utisak kao da ste već u prostoriji i pomoću kojeg možete da analizirate sve karakteristike projekta

Izvođački projekat

Set detaljnih dvodimenzionalnih arhitektonskih crteža u kojima su prikazane sve pojedinosti, od tačnih dimenzija nameštaja do materijala i tekstura.

[ VEŠTINE I METODI ]

Šta umemo i koliko možemo?

Naš multidisciplinarni tim čije jezgro čine diplomirani inženjeri arhitekture ali i dizajneri, stolari, slikari kao i majstori najrazličitijih profila, spreman je da odgovori na zahteve klijenata i struke širokim spektrom veština koje poseduje.

Arhitektonsko projektovanje
100%
Arhitektonska grafika i vizualizacija
100%
3D modelovanje
100%
Odabir materijala i tehničkih elemenata
100%
Detaljna tehnička rešenja i izvođenje
100%
Dekoracija
100%
[ NAŠE USLUGE ]

Šta nudimo

Dizajn enterijera

Stvarajmo zajedno unutrašnje prostore u kojima je boravak pravo uživanje.

Panotaur aplikacija

Sagledajte arhitektonska rešenja u virtuelnoj turi pre nego što se presele u svakodnevnu stvarnost pomoću naše Panotaur aplikacije za kreiranje i prikazivanje 360° virtuelnih tura.


Konsultantske usluge

Ukoliko imate nedoumica oko adaptacije prostora, renoviranja stana, promene namene prostorija ili vam treba savet pri odabiru materijala i uklapanju boja, naš tim vam je na raspolaganju i dostupan za različite vrste konsultacija.